global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
102/KH-PTNT 29/02/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng...

Tải về
Số 346/BC-PTNT 14/09/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và kế...

Tải về
Số 298/BC-PTNT báo cáo nhiệm vụ tháng 8 18/08/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023

Tải về
Số 239/BC-PTNT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2023 19/07/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2023

Tải về
140/KH-PTNT 22/05/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cam kết với Lãnh...

Tải về
134/BC-PTNT 17/05/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Tải về
110/BC-PTNT 21/04/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 và Kế hoạch...

Tải về
86/PTNT-CSPTNT 21/03/2023

V/v rà soát các văn bản hành chính doThủ tướng Chính phủ ban...

Tải về
44/BC-PTNT 16/02/2023

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023

Tải về
29/KH-PTNT 31/01/2023

Kế hoạch triển khai đề án văn hóa công vụ năm 2023

Tải về
29/KH- PTNT 31/01/2023

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023

Tải về
151/PTNT-KTHT 07/04/2022

Tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt...

Tải về
Số: 86/PTNT-CSPTNT 11/03/2022

V/v Triển khai thực hiện các hợp phần HTPTSX, đa dạng hóa...

Tải về
494/KTHT-PTNT 08/11/2021

Báo cáo tình hình trang trại theo Thông tư số...

Tải về
187/PTNT-KTHT 17/05/2021

Phụ biểu Báo cáo số liệu hiện trạng phát triển làng nghề năm...

Tải về
137/2021/QĐ-PTNT 09/04/2021

Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động...

Tải về
55/KTHT-PTNT 22/02/2021

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng HTX nông nghiệp hoạt...

Tải về
546/PTNT-KTHT 10/11/2020

về việc cập nhật danh sách và thông tin HTX Nông nghiệp trên...

Tải về
359 /PTNT-KTHT 06/08/2020

V/v Báo cáo tình hình cơ giới hóa trong sản xuất nông...

Tải về
351/PTNT-KTHT 03/08/2020

Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại...

Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau