global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 86/PTNT-CSPTNT
Về việc / trích yếu

V/v rà soát các văn bản hành chính doThủ tướng Chính phủ ban hành đang còn hiệu lực

Ngày ban hành 21/03/2023
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Hành chính tổng hợp
Người ký duyệt Hoàng Minh Trí
Cơ quan / đơn vị ban hành Chi cục Phát triển nông thôn
Tải về máy Đã xem : 54 | Đã tải: 3