global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
102/KH-PTNT 29/02/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng...

Tải về
Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-BNN-KTHT 12/07/2023

Kế hoạch hành động kèm theo Quyết định số 2803/QĐ-BNN-KTHT

Tải về
140/KH-PTNT 22/05/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cam kết với Lãnh...

Tải về
240/KH-SNN 07/02/2023

Thực hiện Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2023 trên địa...

Tải về
29/KH-PTNT 31/01/2023

Kế hoạch triển khai đề án văn hóa công vụ năm 2023

Tải về
29/KH- PTNT 31/01/2023

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023

Tải về
237/KH-UBND 30/12/2022

Kế hoạch phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, chế biến dầu...

Tải về
234/KH-UBND 30/12/2022

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số...

Tải về
215/KH-UBND 09/12/2022

Kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn...

Tải về
6355/KH-BNN-KTHT 17/08/2018

Kế hoạch Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong chế...

Tải về
4376/KH-UBND 31/08/2017

Kế hoạch đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất và phân...

Tải về
1127/KH-SNN 21/08/2017

Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất và phân loại, đánh giá xây...

Tải về
860/KH-SNN 30/06/2017

Kế hoạch tổ chức điều tra về chương trình mỗi xã mỗi sản...

Tải về
181 /SNN- PTNT 09/03/2016

Kế hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động và việc thực hiện pháp...

Tải về
335/KH- PTNT 07/09/2015

Kế hoạch về việc đăng ký làm việc với UBND các huyện, thị xã...

Tải về
360/KH-PTNT 15/12/2014

Kế hoạch triển khai Luật HTX năm 2012, Quyết định số...

Tải về
Kế hoạch số 206/KH-NTM 09/07/2014

Lớp tiểu giáo viên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
1176/CT-SNN 07/11/2013

Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Tải về
1177/CT-SNN 07/11/2013

Chương trình công tác của Ngành Nông nghiệp và PTNT đề xuất...

Tải về