global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 193/QĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành 25/01/2024
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Hà Sỹ Đồng
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 59 | Đã tải: 2
Nội dung chi tiết
Ngày 25/01/2024 UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 193/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chi tiết file đính kèm.