global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 187/PTNT-KTHT
Về việc / trích yếu

Phụ biểu Báo cáo số liệu hiện trạng phát triển làng nghề năm 2020 kèm theo Công văn 187/PTNT-KTHT ngày 17/5/2021

Ngày ban hành 17/05/2021
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Chi cục Phát triển nông thôn
Tải về máy Đã xem : 288 | Đã tải: 17