global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
102/KH-PTNT 29/02/2024

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng...

Tải về
Số 346/BC-PTNT 14/09/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023 và kế...

Tải về
Số 298/BC-PTNT báo cáo nhiệm vụ tháng 8 18/08/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2023

Tải về
Số 239/BC-PTNT báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2023 19/07/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7 năm 2023

Tải về
140/KH-PTNT 22/05/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ cam kết với Lãnh...

Tải về
134/BC-PTNT 17/05/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5 năm 2023

Tải về
110/BC-PTNT 21/04/2023

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 và Kế hoạch...

Tải về
86/PTNT-CSPTNT 21/03/2023

V/v rà soát các văn bản hành chính doThủ tướng Chính phủ ban...

Tải về
44/BC-PTNT 16/02/2023

Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2023

Tải về
29/KH-PTNT 31/01/2023

Kế hoạch triển khai đề án văn hóa công vụ năm 2023

Tải về
29/KH- PTNT 31/01/2023

KẾ HOẠCH THÔNG TIN TUYÊN TRUYỀN NĂM 2023

Tải về
07/TB-SKHCN 20/04/2022

Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi...

Tải về
137/2021/QĐ-PTNT 09/04/2021

Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động...

Tải về
524/QĐ-SNN 30/11/2017

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra...

Tải về
312/QĐ-PTNT 16/11/2016

Quyết định về việc bố trí công chức tại các phòng chuyên môn...

Tải về
309/QĐ-PTNT 15/11/2016

Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn...

Tải về
427/QĐ-SNN 25/08/2016

Quyết định Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu...

Tải về
335/KH- PTNT 07/09/2015

Kế hoạch về việc đăng ký làm việc với UBND các huyện, thị xã...

Tải về
28/QĐ-PTNT 11/02/2014

Quyết định về việc điều chuyển chức năng nhiệm vụ và bố trí...

Tải về
1175/BC-SNN 07/11/2013

Báo cáo kiểm điểm đánh giá việc thực hiện chương trình công...

Tải về