global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 07/TB-SKHCN
Về việc / trích yếu

Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thựchiện từ năm 2023

Ngày ban hành 20/04/2022
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Hành chính tổng hợp
Người ký duyệt GĐ Trần Ngọc Lân
Cơ quan / đơn vị ban hành
Tải về máy Đã xem : 184 | Đã tải: 4
Nội dung chi tiết
Đề xuất đặt hàng dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thựchiện từ năm 2023