global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 20-CT/TW
Về việc / trích yếu

Về tăng cường lãnh đạothực hiện Nghị quyết Hội nghị TW 5 khóa IX về tiếp tục thúc đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Ngày ban hành 02/01/2008
Loại văn bản Chỉ thị
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Trương Tấn Sang
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 657 | Đã tải: 3