global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
6355/KH-BNN-KTHT 17/08/2018

Kế hoạch Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong chế...

Tải về
690/KTHT-HTTT 31/07/2018

Vv tham gia y kiến vào dự thảo phương án sản xuất kinh...

Tải về
57/2018/NĐ-CP 17/04/2018

Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp...

Tải về
81/PTNT- KTHT 19/03/2018

V/v lấy ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo đánh giá thực...

Tải về
55/HD-PTNT 28/02/2018

hướng dẫn thành lập mới hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã...

Tải về
107/2017/NĐ-CP 15/09/2017

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định...

Tải về
4376/KH-UBND 31/08/2017

Kế hoạch đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất và phân...

Tải về
2299/QĐ-UBND 23/08/2017

Quyết định Ban hành tiêu chi phân loại và đánh giá hợp tác...

Tải về
1127/KH-SNN 21/08/2017

Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất và phân loại, đánh giá xây...

Tải về
2235/QĐ-UBND 15/08/2017

Quyết định Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ,...

Tải về
05/2017/NQ-HĐND 23/05/2017

Nghị quyết về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế...

Tải về
113/PTNT-KTHT 15/05/2017

V/v: Báo cáo hiện trạng tiêu chí số 13 về hình thức TCSX...

Tải về
09 /2017/TT-BNNPTNT 17/04/2017

Thông tư Hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt...

Tải về
59/PTNT- KTHT 28/03/2017

Về việc hướng dẫn và nhu cầu thành lập mới hợp tác xã năm...

Tải về
52/PTNT- KTHT 17/03/2017

V/v: Báo cáo kinh tế trang trại năm 2017

Tải về
819/SNN - PTNT 01/08/2016

Về việc báo cáo kết quả đăng ký và tổ chức lại hoạt động hợp...

Tải về
710/ HD-SNN 07/07/2016

Hướng dẫn thực hiện nhân rộng mô hình giảm nghèo của Chương...

Tải về
120 /PTNT- KTHT 08/06/2016

Về việc hỗ trợ hoạt động của diễn đàn nông dân hợp tác

Tải về
121/PTNT- KTHT 08/06/2016

Về việc cung cấp thông tin về vùng sản xuất nông sản hàng...

Tải về
280/SNN - PTNT 03/04/2016

V/v: Đăng ký làm việc với UBND các huyện, thành phố, thị xã...

Tải về
1 2 3 4 5  Trang sau