global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 39/2016/TT-BTC
Về việc / trích yếu

THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 161/2012/TT-BTC ngày 02 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính Quy định chế độ kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Ngày ban hành 01/03/2016
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Trần Xuân Hà
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 511 | Đã tải: 1