global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 41/2010/NĐ-CP
Về việc / trích yếu

Về chính sách tín dụng phục vụ phát triẻn nông nghiệp, nông thôn

Ngày ban hành 12/04/2010
Loại văn bản Nghị định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Nguyễn Tấn Dũng
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 626 | Đã tải: 1