global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 76-CTHĐ/TU
Về việc / trích yếu

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 05/11/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn"

Ngày ban hành 06/09/2013
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Đào tạo nghề
Người ký duyệt
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 664 | Đã tải: 2
Nội dung chi tiết