global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 69/2006/TT-BTC
Về việc / trích yếu

Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

Ngày ban hành 02/08/2006
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy hoạch bố trí dân cư
Người ký duyệt Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 593 | Đã tải: 1