global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 21/2007/TT-BNN
Về việc / trích yếu

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Quyết định số 193/2006/QĐ-TTg ngày 24/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bố trí dân cư các vùng: thiên tai, đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, di cư tự do, xung yếu và rất xung yếu của rừng phòng hộ, khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến năm 2015

Ngày ban hành 12/11/2007
Loại văn bản Thông tư
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Quy hoạch bố trí dân cư
Người ký duyệt Hồ Xuân Hùng
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 653 | Đã tải: 10