global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : Số 09/NQ-CP
Về việc / trích yếu

Nghị quyết số 09/NQ-CP của Chính phủ: Ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới

Ngày ban hành 02/02/2023
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Lê Minh Khái
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 35 | Đã tải: 2