global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : Số 20-NQ/TW
Về việc / trích yếu

NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ NĂM BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XIII VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI, PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ TẬP THỂ TRONG GIAI ĐOẠN MỚI

Ngày ban hành 16/06/2022
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Nguyễn Phú Trọng
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 32 | Đã tải: 0