global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 86/TB-UBND
Về việc / trích yếu

Thông báo kết luận của PCT thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng tại phiên họp Ban chỉ đạo Đổi mới và phát triển kinh tế tập thể tỉnh Quảng Trị

Ngày ban hành 24/04/2023
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Hà Sỹ Đồng
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 59 | Đã tải: 2