global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 1061/TB-SNN
Về việc / trích yếu

Thông báo ý kiến kết luận của Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hồng Phương tại buổi làm việc giải quyết hồ sơ giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư kết cấu hạ tầng hỗ trợ Hợp tác xã phát triển vùng nguyên liệu

Ngày ban hành 05/05/2023
Loại văn bản Thông báo
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Nguyễn Hồng Phương
Cơ quan / đơn vị ban hành Sở Nông nghiệp và PTNT
Tải về máy Đã xem : 59 | Đã tải: 2