global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 46-CTr/TU
Về việc / trích yếu

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"

Ngày ban hành 01/12/2022
Loại văn bản Chương trình hành động
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Lê Quang Tùng
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 90 | Đã tải: 5