global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 163/2021/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026

Ngày ban hành 09/12/2021
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 202 | Đã tải: 1
Nội dung chi tiết
Ngày 09/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026
(Chi tiết đính kèm Nghị quyết)