global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 37 /PTNT-KTHT
Về việc / trích yếu

V/v Triển khai nguồn vốn hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2020

Ngày ban hành 06/02/2020
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Trần Văn Thu
Cơ quan / đơn vị ban hành Chi cục Phát triển nông thôn
Tải về máy Đã xem : 373 | Đã tải: 13
Nội dung chi tiết
Thực hiện Quyết định số 3771/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phân bổ vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới năm 2020 và Kế hoạch số 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020