Những giải pháp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn dến năm 2020

Đăng lúc: Thứ hai - 28/08/2017 09:11 - Người đăng bài viết: admin
Triển khai thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” và Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 01/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009. Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn tỉnh Quảng Trị đã đạt được một số kết quả đáng mừng
Lớp nghề kỹ thuật trồng , chăm sóc và khai thác cây cao su

Lớp nghề kỹ thuật trồng , chăm sóc và khai thác cây cao su

Trong 5 năm (2012- 2016) thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, UBND các huyện, thị xã, các cơ sở đào tạo nghề và các đơn vị trực thuộc Sở đã thực hiện 369 lớp nghề ngắn hạn dưới 3 tháng với 10.562 lượt người nông dân tham gia. Có thể khẵng định rằng đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn đã tạo sự chuyển biến cơ bản quan trọng trong nhận thức của các cấp ủy Đảng, các tổ chức chính trị- xã hội và người lao động về vai trò quan trọng của dạy nghề cho lao động nông thôn đối với phát triển nông nghiệp và nông thôn trên địa bàn tỉnh. Nông dân được hỗ trợ theo chính sách của Đề án, sau khi học nghề hiệu quả, năng suất lao động của người học nghề được tăng lên. Người học nghề đã tiếp cận được kiến thức mới về lĩnh vực mình được đào tạo, biết cách làm ăn, giảm chi phí sản xuất, tăng năng suất lao động, tạo việc làm tại chổ hoặc tự hành nghề để kiếm sống, có cơ hội du nhập vào việc làm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh tại địa phương, qua đó nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần tích cực trong việc thay đổi tư duy lao động sản xuất của người nông dân, thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững trong khu vực nông thôn...giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh còn nhiều hạn chế, bất cập như:
- Công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề, chọn nghề, định hướng phát triển nghề, vay vốn giải quyết việc làm sau học nghề chưa được chú trọng đúng mức. Công tác theo dõi, đánh giá sau học nghề của cơ sở dạy nghề và địa phương chưa kịp thời, nên việc đánh giá hiệu quả đào tạo nghề còn nhiều hạn chế. Một số địa phương chưa quan tâm quản lý học viên sau khi học nghề, chưa xây dựng mô hình liên kết với việc làm, chưa liên hệ với các doanh nghiệp, trang trại, hợp tác xã, hộ sản xuất- kinh doanh… để giới thiệu việc làm cho việc viên sau học nghề, mà học viên tự tìm nghề là chính cũng như để bao tiêu sản phẩm, ký kết hợp đồng lao động.
- Việc đầu tư cho công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn hiện nay còn dàn trải, chưa đi vào chiều sâu; việc giao chỉ tiêu đào tạo nghề chưa tương xứng với năng lực đào tạo. Do vậy, một số cơ sở đào tạo vẫn chưa phát huy hết tiềm năng, hiệu quả;
-  Công tác dạy nghề vẫn chưa đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. một số cấp ủy, chính quyền địa phương chưa thật sự quan tâm đến công tác đào tạo nghề; việc triển khai công tác này còn chậm, thiếu đồng bộ, chưa gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; kinh phí cho đào tạo nghề nông nghiệp còn hạn chế so với nhu cầu của người dân;
- Chưa thực hiện được các nghề nông nghiệp công nghệ cao, hoặc du nhập một số ngành nghề mới có khả năng phát triển phù hợp với điều kiện đặc thù ở các địa phương của tỉnh (mà Quảng Trị có lợi thế, ví dụ: như cà phê Hướng Hóa, Hồ tiêu, Cao su, Nuôi trồng và đánh bắt thủy sản, gia súc và sinh kế bền vững ở vùng cát);
- Chính sách hỗ trợ cho người lao động khi tham gia các lớp học nghề đang còn thấp, chưa đáp ứng đủ nhu cầu ăn, ở, đi lại cho người lao động khi tham gia các lớp học tập trung. Đặc biệt là người đồng bào dân tộc.
- Công tác đánh giá hiệu quả sau đào tạo nghề còn buông lõng, thiếu kiểm tra, giám sát, việc lồng ghép các chương trình dự án, xã hội hóa công tác đào tạo nghề còn hạn chế, đặc biệt là việc khuyến khích các doanh nghiệp, các nghệ nhân tham gia đào tạo nghề, hỗ trợ sau học nghề.
- Việc lồng ghép các nguồn lực, đồng bộ hóa các chính sách chưa “ăn khớp” với nhu cầu doanh nghiệp, trong khi doanh nghiệp thì hô hào tuyển dụng. Thực tế đã đẩy lao động tỉnh nhà, nhất là lao động nông thôn vào thế  “cám treo heo nhịn đói” hoặc trong công tác đào tạo ở nông thôn thường diễn ra đơn lẽ, chưa thấy có sự phối hợp lồng ghép với các mô hình như: khuyến nông, khuyến công; mô hình trình diễn; mô hình phát triển sản xuất của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; chương trình 30a; chương trình 135 và chương trình đối với các xã bãi ngang ven biển để giúp cho người dân dể dàng tiếp cận và để cho họ nhìn được, thấy được hiệu quả của tầm quan trọng của công tác học nghề là như thế nào ?.
- Nhiều địa phương, cán bộ, đảng viên chưa nhận thức đầy đủ về đào nghề cho lao động nông thôn, coi đào tạo nghề chỉ là cứu cánh có tính thời điểm, không phải là vấn đề quan tâm thường xuyên, liên tục và có hệ thống.
- Đào tạo nghề chưa gắn với phát triển sản xuất ở nông thôn, nên đại đa số lao động nông thôn chưa qua trường lớp đào tạo và ít quan tâm, mặc phó cho người già và trẻ nhỏ. Nên họ chỉ mong muốn lên thành thị tìm kiếm việc làm, có tiền nhanh, nhưng không cần phải học. Thực tế với đồng lương không đáng là bao, công nhân phải trả tiền thuê nhà, tiền ăn, sinh hoạt... nên chẳng còn lại bao nhiêu để gửi về lo cho gia đình, trong khi ở nhà nếu biết chịu khó, tìm tòi học hỏi, biết phát huy tiềm năng lợi thế của quê hương thì vẫn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc và thực tế hiện nay trên địa bàn nông thôn đã có nhiều tấm gương lao động làm giàu từ chính mảnh ruộng và chuồng trại của mình.
- Một số nghề nông nghiệp như: trồng rau an toàn, nuôi trồng thủy sản ...hoặc hướng dẫn cho người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất trên nền tảng kinh nghiệm sẵn có. Tuy nhiên, để phát huy hiệu quả kinh tế đòi hỏi sự đầu tư lớn (chẳng hạn ưu đãi cho vay vốn với lãi suất ưu đãi hoặc có hỗ trợ của ngân sách). Điều này khiến không ít hộ nông dân sau khi học nghề đành phải bỏ ngang hoặc làm không đến nơi đến chốn vì khó khăn về vốn và kỹ thuật.
- Cái khó hiện nay, là chính người dân vẫn chưa xác định rõ là mình cần đào tạo cái gì? Nghề nào là sở trường của mình?. Và sau khi học xong thì hàng hóa do mình sản xuất ra có đáp ứng được nhu cầu thị trường cần hay không?. Nhưng cái khó của nông dân hiện nay là đầu ra cho sản phẩm và chính điều này hạn chế sự ham học của người dân. Bên cạnh đó tư duy còn mang nặng tiểu nông, làm ăn nhỏ lẻ, thiếu tính tổ chức, thiếu quy hoạch (mạnh ai người nấy làm). Đồng thời vấn đề văn hóa cũng là vấn đề đáng quan tâm. Từ đó dẫn tới khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến còn nhiều hạn chế. Với nguồn nhân lực như vậy, có thể thấy rằng nhu cầu học nghề của số đông lao động nông thôn Quảng Trị là rất lớn.
Để các hoạt động  đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn của tỉnh trong thời gian tới thực sự hiệu quả, đúng mục tiêu, định hướng của Đề án 1956, cần thực hiện một cách đồng bộ các giải pháp chủ yếu sau:
Thứ nhất, cần  phải có sự “vào cuộc” mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị ở địa phương, thực tế thời gian vừa qua cho thấy, ở địa phương nào có sự quan tâm của cấp uỷ đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền và sự tham gia tích cực của các tổ chức chính trị - xã hội… thì ở đó công tác dạy nghề cho nông dân và lao động nông thôn đạt được kết quả mong muốn.
Thứ hai, công tác đào nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn  phải gắn với quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp của các địa phương, đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với các phương án chống hạn của tỉnh; quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các địa phương; hàng năm cần rà soát các ngành nghề cần được ưu tiên phù hợp với các quy hoạch, đề án chuyên ngành của các địa phương.
Thứ ba, đào tạo nghề cho nông dân và lao động nông thôn phải gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động; gắn với xóa đói, giảm nghèo và góp phần bảo đảm an sinh xã hội ở nông thôn; gắn với xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa đào tạo nghề nhằm huy động mọi lực lượng, nguồn lực trong xã hội phục vụ công tác dạy nghề; tạo môi trường bình đẳng đối với tất cả các cơ sở dạy nghề.
Thứ tư, tăng cường phân cấp quản lý đào tạo nghề, đối với lĩnh vực đào tạo nghề nông nghiệp giao cho ngành nông nghiệp và PTNT chủ động trong việc thực hiện từ tham mưu kế hoạch, chính sách, tổ chức thực hiện đến kiểm tra giám sát để thuận lợi trong quá trình thực hiện, ngoài ra cần tăng cường phân cấp kinh phí hàng năm cho các huyện, thành phố, thị xã chủ động thực hiện, đồng thời có kế hoạch cho ứng trước kinh phí đối với một số nghề cần thực hiện gối vụ trong 02 năm.
Thứ năm, các cấp, ngành cần ban hành đồng bộ các chủ trương, cơ chế, chính sách để các địa phương, cơ sở thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng cơ chế cung cấp thông tin cho người lao động để có sự lựa chọn trong việc học nghề và tìm kiếm việc làm phù hợp với năng lực, điều kiện và thị trường lao động.
Thứ sáu, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra đối với công tác đào tạo nghề, thống kê, đánh giá được hiệu quả sau học nghề, dự báo nhu cầu học nghề.
Thứ bảy, huy động các nhà khoa học, nghệ nhân, cán bộ kỹ thuật, kỹ sư, người lao động có tay nghề cao tại các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh, các trung tâm, chi cục thuộc ngành nông nghiệp, nông dân sản xuất giỏi tham gia dạy nghề cho lao động nông thôn. Xem xét, lựa chọn các cơ sở đào tạo, dạy nghề bảo đảm các điều kiện về chương trình, giáo trình, tài liệu, giáo viên, cơ sở vật chất trang thiết bị dạy nghề; thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình đào tạo, dạy nghề.
Tác giả bài viết: Phi Hùng- Chi cục PTNT
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 6 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Bo Nong nghiep Ptnt
Cuc KTHT va PTNT
Cuc CBTM THSVNM
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
So NN&PTNT
nong thon moi

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 33
  • Hôm nay: 3710
  • Tháng hiện tại: 86098
  • Tổng lượt truy cập: 3904683