Hội nghị tổng kết các mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018- 2022

Đăng lúc: Thứ tư - 28/12/2022 14:32 - Người đăng bài viết: admin
Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 172/TB-UBND ngày 26/8/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam tại cuộc họp rà soát tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Để triển khai thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2023-2025, ngày 27/12/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức Hội nghị tổng kết các mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018- 2022 do đồng chí Nguyễn Phú Quốc – Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì.  
Tham dự Hội nghị có đồng chí Dương Tân Long, Phó chủ tịch Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, xã và một số thôn tiêu biểu; các cơ quan đơn vị trong ngành Nông nghiệp và PTNT, cơ quan thông tấn báo chí đến dự và đưa tin.
 
 
Ảnh: Quang cảnh Hội nghị tổng kết các mô hình phát triển sản xuất thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018- 2022
 
Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các mô hình phát triển sản xuất theo Nghị quyết số 03/2018/NQ- HĐND tỉnh về định mức đa dạng hóa sinh kế và dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2020; thảo luận, trao đổi những vấn đề trọng tâm như những khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo, chia sẽ những kinh nghiệm hay, mô hình hiệu quả, sự vào cuộc của người dân, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp cho thời gian tới.

Thông qua các mô hình phát triển sản xuất trong thời gian qua đã góp phần hỗ trợ cho người nghèo đẩy mạnh phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững; thay đổi tư duy, tập quán sản xuất hướng đến sản xuất hàng hóa, quy mô lớn hơn. Nhiều mô hình phát triển sản xuất đã được triển khai có hiệu quả có khả năng nhân rộng trên địa bàn. Từ đó góp phần ổn định xã hội, phát huy dân chủ, tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đặc biệt ở các địa phương vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, người dân ngày càng tin tưởng, đồng thuận cao với các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Ngày 18/01/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 90/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, với mục tiêu tổng quát đó là “thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn”,  phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều duy trì mức giảm 1,0 - 1,5%/năm; tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3,0%/năm; 30% huyện nghèo, 30% xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng nghèo, đặc biệt khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 4 - 5%/năm.

Để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2021- 2025, ông Nguyễn Phú Quốc Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội, Đoàn thể các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật của chương trình giảm nghèo bền vững để tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức về giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; phát huy những kết quả đạt được trong giai đoạn 2016-2022, kịp thời khắc phục những hạn chế tồn tại, khó khăn; triển khai nhân rộng các mô hình được đánh giá có hiệu quả phù hợp với điều kiện, lợi thế của từng vùng miền cho giai đoạn 2022-2025; nâng cao vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và giám sát của cộng đồng dân cư đối với công tác giảm nghèo bền vững; đề nghị ngành Lao động Thương binh và xã hội (cơ quan Thường trực của Chương trình) chủ trì, thường xuyên phối hợp với ngành Nông nghiệp và chính quyền các cấp tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện có hiệu quả các nội dung, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; các đơn vị trong ngành chủ động, tích cực tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương trong việc thực hiện các hợp phần hỗ trợ phát triển sản xuất, tăng cường công tác hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, kiểm tra giám sát thực hiện Chương trình; UBND các huyện, thành phố, thị xã: nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo thực hiện các dự án, mô hình phát triển sản xuất; trách nhiệm trong thẩm định, lựa chọn các dự án, kịp thời đề xuất phản ánh những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện đảm bảo triển khai có hiệu quả và duy trì bền vững./.
Tác giả bài viết: Lê Quang Phi Hùng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Bo Nong nghiep Ptnt
Cuc KTHT va PTNT
Cuc CBTM THSVNM
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
So NN&PTNT
nong thon moi

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 502
  • Tháng hiện tại: 22728
  • Tổng lượt truy cập: 3785484