global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : Số: 292 /TTr- PTNT
Về việc / trích yếu

V/v Đề xuất Sở Nông nghiệp và PTNT tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp

Ngày ban hành 15/09/2014
Loại văn bản Tờ trình
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Trần Văn Thu
Cơ quan / đơn vị ban hành Chi cục Phát triển nông thôn
Tải về máy Đã xem : 870 | Đã tải: 34