global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
1807/BĐH-OCOP 30/10/2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình OCOP năm...

Tải về
455 /PTNT-KTHT 27/10/2019

Về việc Hoàn thiện chấm điểm và hồ sơ đánh giá tiêu chí xây...

Tải về
1481/SNN-KHTC 15/09/2019

Đề xuất nhu cầu danh mục dự án PTSX thuộc Chương trình MTQG...

Tải về
Số: 1461/BĐH-OCOP 10/09/2019

Về việc triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình...

Tải về
1048/QĐ-TTg 20/08/2019

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng...

Tải về
75/PTNT-CĐNN 28/02/2019

V/v: Đăng ký tham gia các Hội chợ năm 2019

Tải về
249/SNN-PTNT 24/02/2019

V/v báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
08/2019/TT-BTC 29/01/2019

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 21/08/2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã...

Tải về
316/PTNT-CĐNN 20/08/2018

V/v Đăng ký tham gia hội chợ

Tải về
1090/SNN-PTNT 19/08/2018

V/v Góp ý Dự thảo Kế hoạch triển khai chương trình mỗi xã...

Tải về
6355/KH-BNN-KTHT 16/08/2018

Kế hoạch Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong chế...

Tải về
690/KTHT-HTTT 30/07/2018

Vv tham gia y kiến vào dự thảo phương án sản xuất kinh...

Tải về
268/TB-VPCP 30/07/2018

Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội...

Tải về
Số:701/SNN-PTNT 04/06/2018

V/v Hướng dẫn thực hiện việc công nhận nghề truyền thống,...

Tải về
490/QĐ-TTg 06/05/2018

Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai...

Tải về
121/PTNT-CĐNN 17/04/2018

V/v Tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công...

Tải về
57/2018/NĐ-CP 16/04/2018

Nghị định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp...

Tải về
52/2018/NĐ-CP 11/04/2018

Nghị định về phát triển ngành nghề nông thôn

Tải về
98/PTNT-CĐNN 02/04/2018

V/v Phối hợp tổ chức trưng bày các sản phẩm nông sản

Tải về
1 2 3 ... 10 11 12  Trang sau