global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
546/PTNT-KTHT 09/11/2020

về việc cập nhật danh sách và thông tin HTX Nông nghiệp trên...

Tải về
359 /PTNT-KTHT 05/08/2020

V/v Báo cáo tình hình cơ giới hóa trong sản xuất nông...

Tải về
1385 /SNN-PTNT 02/08/2020

Về việc đăng ký sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch và xây dựng...

Tải về
351/PTNT-KTHT 02/08/2020

Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại...

Tải về
280 /PTNT- KTHT 23/06/2020

Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về hợp...

Tải về
224 /PTNT-KTHT 03/06/2020

đăng ký danh mục ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP...

Tải về
955 /SNN- PTNT 02/06/2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về...

Tải về
216 /PTNT- KTHT 01/06/2020

báo cáo số liệu hợp tác xã và triển khai các nội dung hỗ trợ...

Tải về
74/PTNT-KTHT 18/02/2020

Phân loại, đánh giá, đăng ký xây dựng HTX kiểu mới, thành...

Tải về
37 /PTNT-KTHT 05/02/2020

V/v Triển khai nguồn vốn hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2020

Tải về
1807/BĐH-OCOP 30/10/2019

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình OCOP năm...

Tải về
455 /PTNT-KTHT 27/10/2019

Về việc Hoàn thiện chấm điểm và hồ sơ đánh giá tiêu chí xây...

Tải về
1481/SNN-KHTC 15/09/2019

Đề xuất nhu cầu danh mục dự án PTSX thuộc Chương trình MTQG...

Tải về
Số: 1461/BĐH-OCOP 10/09/2019

Về việc triển khai đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình...

Tải về
1048/QĐ-TTg 20/08/2019

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng...

Tải về
75/PTNT-CĐNN 28/02/2019

V/v: Đăng ký tham gia các Hội chợ năm 2019

Tải về
249/SNN-PTNT 24/02/2019

V/v báo cáo tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình...

Tải về
08/2019/TT-BTC 29/01/2019

Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số...

Tải về
01/QĐ-BCĐTW 21/08/2018

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã...

Tải về
316/PTNT-CĐNN 20/08/2018

V/v Đăng ký tham gia hội chợ

Tải về
1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau