global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
6355/KH-BNN-KTHT 16/08/2018

Kế hoạch Phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong chế...

Tải về
4376/KH-UBND 30/08/2017

Kế hoạch đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất và phân...

Tải về
1127/KH-SNN 20/08/2017

Kế hoạch đổi mới tổ chức sản xuất và phân loại, đánh giá xây...

Tải về
860/KH-SNN 29/06/2017

Kế hoạch tổ chức điều tra về chương trình mỗi xã mỗi sản...

Tải về
181 /SNN- PTNT 09/03/2016

Kế hoạch Kiểm tra tình hình hoạt động và việc thực hiện pháp...

Tải về
335/KH- PTNT 06/09/2015

Kế hoạch về việc đăng ký làm việc với UBND các huyện, thị xã...

Tải về
360/KH-PTNT 14/12/2014

Kế hoạch triển khai Luật HTX năm 2012, Quyết định số...

Tải về
Kế hoạch số 206/KH-NTM 08/07/2014

Lớp tiểu giáo viên Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới...

Tải về
1176/CT-SNN 06/11/2013

Chương trình công tác trọng tâm của Sở Nông nghiệp và PTNT...

Tải về
1177/CT-SNN 06/11/2013

Chương trình công tác của Ngành Nông nghiệp và PTNT đề xuất...

Tải về