global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
Số: 86/PTNT-CSPTNT 10/03/2022

V/v Triển khai thực hiện các hợp phần HTPTSX, đa dạng hóa...

Tải về
494/KTHT-PTNT 07/11/2021

Báo cáo tình hình trang trại theo Thông tư số...

Tải về
187/PTNT-KTHT 16/05/2021

Phụ biểu Báo cáo số liệu hiện trạng phát triển làng nghề năm...

Tải về
137/2021/QĐ-PTNT 08/04/2021

Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động...

Tải về
55/KTHT-PTNT 21/02/2021

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng HTX nông nghiệp hoạt...

Tải về
546/PTNT-KTHT 09/11/2020

về việc cập nhật danh sách và thông tin HTX Nông nghiệp trên...

Tải về
359 /PTNT-KTHT 05/08/2020

V/v Báo cáo tình hình cơ giới hóa trong sản xuất nông...

Tải về
351/PTNT-KTHT 02/08/2020

Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại...

Tải về
280 /PTNT- KTHT 23/06/2020

Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về hợp...

Tải về
224 /PTNT-KTHT 03/06/2020

đăng ký danh mục ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP...

Tải về
216 /PTNT- KTHT 01/06/2020

báo cáo số liệu hợp tác xã và triển khai các nội dung hỗ trợ...

Tải về
74/PTNT-KTHT 18/02/2020

Phân loại, đánh giá, đăng ký xây dựng HTX kiểu mới, thành...

Tải về
37 /PTNT-KTHT 05/02/2020

V/v Triển khai nguồn vốn hỗ trợ Chương trình OCOP năm 2020

Tải về
455 /PTNT-KTHT 27/10/2019

Về việc Hoàn thiện chấm điểm và hồ sơ đánh giá tiêu chí xây...

Tải về
75/PTNT-CĐNN 28/02/2019

V/v: Đăng ký tham gia các Hội chợ năm 2019

Tải về
316/PTNT-CĐNN 20/08/2018

V/v Đăng ký tham gia hội chợ

Tải về
121/PTNT-CĐNN 17/04/2018

V/v Tham gia Hội chợ - Triển lãm Giống và Nông nghiệp công...

Tải về
98/PTNT-CĐNN 02/04/2018

V/v Phối hợp tổ chức trưng bày các sản phẩm nông sản

Tải về
94/PTNT-CĐNN 01/04/2018

V/v Đăng ký tham gia hội chợ OCOP khu vực phía Bắc - Quảng...

Tải về
81/PTNT- KTHT 18/03/2018

V/v lấy ý kiến góp ý hoàn thiện báo cáo đánh giá thực...

Tải về