Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023 của Chi cục Phát triển nông thôn

Đăng lúc: Thứ tư - 21/06/2023 08:23 - Người đăng bài viết: admin
Triển khai Kế hoạch số 219/KH-UBND ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh về tuyên truyền Cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023; Kế hoạch số 172/KH-SNN ngày 31/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023. Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công chức trong việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Chủ động xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện; Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể CCHC và các kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Đổi mới nội dung và hình thức tuyên truyền; kết hợp công tác tuyên truyền về cải cách hành chính lồng ghép với phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tuyên truyền sâu rộng, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng trong nhân dân và cán bộ, công chức, nhằm đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu nắm bắt, tìm hiểu thông tin về công tác cải cách hành chính.
          Trên cơ sở đó, Chi cục Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 70/KH-PTNT ngày 06/03/2023 về tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023, một số nội dung trọng tâm như sau:
   Về tuyên truyền tập trung:
Thứ nhất, tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về cải cách hành chính.
Thứ hai, phổ biến tuyên truyền các văn bản chỉ đạo điều hành của Chính phủ, của Tỉnh và Sở Nông nghiệp và PTNT về CCHC: Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt đề án Văn hóa công vụ; Quyết định số 45/2016/QĐ- UBND ngày 19/10/2016 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 3647/QĐ-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 2989/KH- SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Nông nghiệp và PTNT; Kế hoạch số 152/KH-SNN ngày 19/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về Cải cách hành chính năm 2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT .
Thứ ba, Nội dung tuyên truyền tập trung vào những nội dung chính: Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách công vụ; Cải cách tài chính công; Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử; Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.
Thứ tư, tuyên truyền ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại Sở. Tuyên truyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến; giới thiệu công khai các địa chỉ, điện thoại đường dây nóng tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về thủ tục hành chính, tinh thần, thái độ giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức với tổ chức, công dân.
Thứ năm, tuyên truyền về các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao các chỉ số PAR INDEX, PCI, PAPI của tỉnh.
Về hình thức tuyên truyền:
Thứ nhất, thông tin, tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử và website của đơn vị và các website liên quan khác.
Thứ hai, tuyên truyền thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ, Hội nghị CBCCVC của Chi cục, lồng ghép nội dung cải cách hành chính với các Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật.
 Thứ ba, tuyên truyền thông qua hình thức trực quan: pa nô, áp phích, khẩu hiệu, băng rôn tại trụ sở; tham gia các cuộc thi tìm hiểu CCHC do cấp trên tổ chức.
         Thứ tư, công khai, niêm yết các quy trình giải quyết TTHC của Chi cục:  Nội dung các TTHC được công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Thường xuyên, kịp thời cập nhật các thủ tục hành chính đã được công bố ban hành mới, được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế thủ tục hành chính. Hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho việc tìm hiểu.
          Việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính đã tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện cải cách hành chính của cán bộ công chức,viên chức trong quá trình thực thi và giám sát thực thi công vụ, nhiệm vụ Thông qua công tác thông tin, tuyên truyền, đội ngủ cán bộ, công chức có nhận thức đầy đủ về các mục tiêu, nội dung, trách nhiệm của mình trong việc thực hiện cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy Đảng, chính quyền trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền cải cách hành chính. Nâng cao nhận thức về nội dung, ý nghĩa, vai trò của công tác cải cách hành chính đối với các cơ quan, đơn vị nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung.

Tác giả bài viết: Lệ Thu
Nguồn tin: Chi cục Phát triển nông thôn
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Bo Nong nghiep Ptnt
Cuc KTHT va PTNT
Cuc CBTM THSVNM
Trang thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị
So NN&PTNT
nong thon moi

Thống kê lượt truy cập

  • Đang truy cập: 31
  • Hôm nay: 3377
  • Tháng hiện tại: 85765
  • Tổng lượt truy cập: 3904350