CÁN BỘ CHI CỤC

Đăng lúc: Thứ năm - 14/11/2013 10:16 - Người đăng bài viết: admin
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI EMAIL
I. LÃNH ĐẠO CHI CỤC
Hoàng Minh Trí  Chi cục trưởng 0912.739.678 hoangminhtri@quangtri.gov.vn
Trần Thị Hoa Lệ Phó Chi cục trưởng 0935.884.246 tranthihoale@quangtri.gov.vn
Trần Trọng Tuấn Phó Chánh Văn phòng điều phối nông thôn mới 0919.025.111 trantrongtuan@quangtri.gov.vn
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Mai Thị Lệ Thu Trưởng phòng 0915.120.230 maithilethu@quangtri.gov.vn
Trần Thị Bích Đào Phó Trưởng phòng 0947.751.333 tranbichdao@quangtri.gov.vn
Nguyễn Sỹ Quân Phụ trách Kế toán 0914.127.283 nguyensyquan@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Chánh Lái xe 0914.179.865 nguyenducchanh@quangtri.gov.vn
Hoàng Hồng Hiệp Văn thư 0946.899.318 hoanghonghiep@quangtri.gov.vn
PHÒNG KINH TẾ HỢP TÁC – CƠ ĐIỆN
Nguyễn Thanh Bình Phó Trưởng phòng 0914.222.479 nguyenthanhbinhc@quangtri.gov.vn
Trần Tuấn Anh Chuyên viên 0915.639.329 trantuananh1@quangtri.gov.vn
Lê Quang Điệp Chuyên viên 0915.303.306 lequangdiep@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Minh Thư Chuyên viên 0911.398.879 nguyenthiminhthu@quangtri.gov.vn
PHÒNG CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ
Lê Quang Phi Hùng Phó Trưởng phòng 0905.003.789 lequangphihung@quangtri.gov.vn
Trần Thị Phúc Chuyên viên 0986.444.816 tranthiphuc@quangtri.gov.vn
Lê Thị Vân Chuyên viên 0915.057.367 lethivan1@quangtri.gov.vn
Nguyễn Thị Thùy Vân Chuyên viên 0941.845.595 nguyenthithuyvan.sonn@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đình Minh Hải Chuyên viên  0972.141.747 nguyendinhminhhai@quangtri.gov.vn

 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 48 trong 25 đánh giá
Click để đánh giá bài viết