Hội thảo liên kết tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi

Đứng trước thực trạng đầy khó khăn và thách thức trong việc người dân tự tìm kiếm thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, ngày 02 tháng 6 năm 2016, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã phối với dự án “Sáng kiến hỗ trợ chăn nuôi của tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam tổ chức Hội thảo liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tại các huyện có dự án hỗ trợ của tỉnh Quảng Trị
Chia sẽ của Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tham dự Hội thảo có các Sở ban ngành của tỉnh: Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế (Chi cục Vệ sinh An toàn Thực Phẩm); 14 Doanh nghiệp là các đơn vị nhà hàng, khách sạn lớn có nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gà trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp về xây dựng nhãn hiệu tập thể, chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, thành lập các tổ nhóm có chứng thực của UBND xã. Đồng thời tạo cơ hội để người chăn nuôi quảng bá, giới thiệu sản phẩm và đối thoại trực tiếp với các đơn vị tiêu thụ.
Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Nông dân

Hội thảo bước đầu tháo gỡ nút thắt cho 744 hộ chăn nuôi gà đã được dự án hỗ trợ về hướng dẫn quy trình chăn nuôi gà theo hướng an toàn sinh học, trong đó đến thời điểm hiện tại đã có 427 hộ mở rộng quy mô chăn nuôi với tổng đàn khoảng 15.000 con/lứa. Qua Hội thảo đã có một số đơn vị đặt hàng và mong muốn ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm gà với người chăn nuôi tại huyện Hải Lăng.

Tin tưởng rằng trong thời gian tới người chăn nuôi sẽ có cơ hội tiếp cận thông tin về nhu cầu thị hiếu, yêu cầu chất lượng và mẫu mã sản phẩm; đối thoại và giới thiệu sản phẩm với các đơn vị tiêu thụ trong và ngoài tỉnh, tiến đến đàm phán và ký kết các hợp đồng bao tiêu sản phẩm để yên tâm sản xuất và tạo ra những sản phẩm đạt chất lượng đáp ứng những yêu cầu khắt khe khi tham gia vào vào sân chơi hội nhập FTAs.
 

Tác giả bài viết: Tin và Ảnh: Trần Tuấn Anh – Chi cục PTNT Quảng Trị