Hội nghị cán bộ công chức Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Trị năm 2018

Ngày 12/01/2018, Công đoàn cơ sở thành viên đã phối hợp với Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2018 để đánh giá lại kết quả hoạt động của đơn vị trong năm 2017 và cùng thảo luận đóng góp ý kiến xây dựng kế hoạch năm 2018.
Ảnh: Ký kết giao ước thi đua giữa Lãnh đạo Chi cục, Công đoàn và các Phòng
         Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Phú Quốc – Phụ trách Phòng Kế hoạch Tài chính, đồng chí Hồ Thị Nghi Xuân -ủy viên thường vụ Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT; Đồng chí Trần Văn Thu - Chi cục Trưởng, đồng chí Mai Thị Lệ Thu - Chủ tịch Công đoàn cơ sở thành viên đồng chủ trì hội nghị.
          Hội nghị đã thông qua báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2017; báo cáo phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018; Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm 2017 của BCH Công đoàn; Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm 2017 và đã bầu ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới gồm có 03 đồng chí; Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản nhà nước, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc, quy chế đánh giá phân loại công chức và quy chế thi đua khen thưởng của Chi cục; Phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn và các phòng chuyên môn.
          Các đại biểu và cán bộ công chức Chi cục đã tham gia nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp ý kiến và đưa ra các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2018.
          Hội nghị đã biểu quyết 100% thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2018 để làm cơ sở triển khai thực hiện/.

Tác giả bài viết: Bích Đào