Hội nghị triển khai kế hoạch đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp và một số văn bản liên quan

Ngày 23 tháng 12 năm 2014, được sự đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2014-2020 và một số nội dung cơ bản của Luật hợp tác xã năm 2012.
Quang cảnh hội nghị
     Tham dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Phát triển nông thôn, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế  thành phố, thị xã,  chuyên viên phụ trách kinh tế tập thể và 158 cán bộ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.
     Hội nghị tập trung phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định 2462/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của UBND tỉnh về phê duyệt kế hoạch đổi mới các hình thức kinh tế hợp tác trong nông nghiệp; một số nội dung cơ bản của Luật Hợp tác xã năm 2012. Trong đó, trọng tâm là tháo gỡ một số khó khăn trong liên kết tổ chức sản xuất và hướng dẫn các nội dung nhằm giúp các Hợp tác xã nông nghiệp xây dựng Điều lệ, nội dung - quy chế hoạt động của Hợp tác xã đảm bảo đúng Luật.
     Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã giành thời gian trao đổi, thảo luận những vướng mắc, khó khăn mà các hợp tác xã đang lúng túng sau khi Luật HTX năm 2012 có hiệu lực; nhiều ý kiến tâm huyết và đề nghị các cơ quan ban ngành cấp tỉnh, huyện tìm giải pháp tháo gỡ cho loại hình Hợp tác xã nông nghiệp, không nên rập khuôn máy móc mà cơ bản phải chuyển đổi cái chất bên trong theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị, đem lại lợi ích thiết thực cho thành viên Hợp tác xã và góp phần đẩy nhanh công cuộc xây dựng nông thôn mới.

 
 
 

Tác giả bài viết: Tin và ảnh: Hoa Lệ