global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 162/2021/NQ-HĐND
Về việc / trích yếu

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026

Ngày ban hành 09/12/2021
Loại văn bản Nghị quyết
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 43 | Đã tải: 2
Nội dung chi tiết
Ngày 09/12/2021 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị ra Nghị quyết số 162/2021/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026 gồm: lúa chất lượng cao, hồ tiêu, cà phê, cây ăn quả, dược liệu, gỗ nguyên liệu, con bò và con tôm.
(Chi tiết Nghị quyết đính kèm)