global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 1048/QĐ-TTg
Về việc / trích yếu

Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày ban hành 21/08/2019
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực
Người ký duyệt Vương Đình Huệ
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 371 | Đã tải: 10