global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 01/QĐ-BCĐTW
Về việc / trích yếu

Quyết định Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 - 2020

Ngày ban hành 21/08/2018
Loại văn bản Quyết định
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Kinh tế hợp tác và Cơ điện
Người ký duyệt Nguyễn Xuan Cường
Cơ quan / đơn vị ban hành Trung ương
Tải về máy Đã xem : 472 | Đã tải: 23