global lawstree

Tên / Số / ký hiệu : 6053/CTHĐ-UBND
Về việc / trích yếu

Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 của Tỉnh ủy Quảng Trị về đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị gâi đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025

Ngày ban hành 29/11/2017
Loại văn bản Công Văn
Đơn vị / phòng ban
Lĩnh vực Nông thôn mới
Người ký duyệt Nguyễn Đức Chính
Cơ quan / đơn vị ban hành Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh
Tải về máy Đã xem : 391 | Đã tải: 12