global lawstree

Tìm văn bản: Tìm kiếm nâng cao
Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu
151/PTNT-KTHT 07/04/2022

Tham gia triển lãm Festival trái cây và sản phẩm OCOP Việt...

Tải về
Số: 86/PTNT-CSPTNT 11/03/2022

V/v Triển khai thực hiện các hợp phần HTPTSX, đa dạng hóa...

Tải về
Thông tư 124/2021/TT-BTC 30/12/2021

Thông tư 124/2021/TT-BTC Hướng dẫn cơ chế tài chính, quản...

Tải về
162/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định chính sách hỗ trợ phát triển một số cây trồng, vật...

Tải về
163/2021/NQ-HĐND 09/12/2021

Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các...

Tải về
5555/UBND-TM 16/11/2021

Hướng dẫn chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên địa bàn...

Tải về
494/KTHT-PTNT 08/11/2021

Báo cáo tình hình trang trại theo Thông tư số...

Tải về
105/2021/NQ-HĐND 30/08/2021

Ban hành Quy định chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư trên...

Tải về
1318/QĐ-TTg 22/07/2021

Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn...

Tải về
187/PTNT-KTHT 17/05/2021

Phụ biểu Báo cáo số liệu hiện trạng phát triển làng nghề năm...

Tải về
137/2021/QĐ-PTNT 09/04/2021

Quyết định Ban hành quy chế Quản lý, tổ chức và hoạt động...

Tải về
55/KTHT-PTNT 22/02/2021

Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng HTX nông nghiệp hoạt...

Tải về
546/PTNT-KTHT 10/11/2020

về việc cập nhật danh sách và thông tin HTX Nông nghiệp trên...

Tải về
359 /PTNT-KTHT 06/08/2020

V/v Báo cáo tình hình cơ giới hóa trong sản xuất nông...

Tải về
1385 /SNN-PTNT 03/08/2020

Về việc đăng ký sản phẩm OCOP dịch vụ du lịch và xây dựng...

Tải về
351/PTNT-KTHT 03/08/2020

Lấy ý kiến góp ý dự thảo "Hướng dẫn quy trình tổ chức Đại...

Tải về
280 /PTNT- KTHT 24/06/2020

Cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về hợp...

Tải về
224 /PTNT-KTHT 04/06/2020

đăng ký danh mục ý tưởng sản phẩm tham gia Chương trình OCOP...

Tải về
955 /SNN- PTNT 03/06/2020

V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về...

Tải về
216 /PTNT- KTHT 02/06/2020

báo cáo số liệu hợp tác xã và triển khai các nội dung hỗ trợ...

Tải về
  Trang trước  1 2 3 ... 11 12 13  Trang sau