CÁN BỘ CHI CỤC

Đăng lúc: Thứ năm - 14/11/2013 10:16 - Người đăng bài viết: admin


HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
LÃNH ĐẠO CHI CỤC
Trần Văn Thu Chi cục trưởng  
0914191352
Tranvanthu352@gmail.com
Nguyễn Hoàng Lan P.Chi cục trưởng  
0982856156
hoanglanptnt@gmail.com
Hoàng Minh Trí P.Chi cục trưởng 0912739678
PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
Nguyễn Ngọc Hùng Trưởng phòng  
0919951752
nguyenngochungptnt@gmail.com
Nguyễn Sỹ Quân Chuyên viên  
0914127283
Syquanptnt135@gmail.com
Mai Thị Lệ Thu Chuyên viên  
0905120230
Maithilethu@quangtri.gov.vn
Nguyễn Đức Chánh Lái xe  
0914179856
 
Hoàng Hồng Hiệp Văn thư  
0946899318
Hoanghonghiep.quangtri@gov.vn
PHÒNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VÀ BỐ TRÍ DÂN CƯ
Đinh Văn Tĩnh Trưởng phòng  
0915070577
phongkehoachptnt@gmail.com
Trần Thị Bích Đào P.Trưởng phòng  
0947751333
phongkehoachptnt@gmail.com
Trần Thị Phúc Chuyên viên    
PHÒNG QUẢN LÝ CƠ ĐIỆN VÀ NGÀNH NGHỀ NÔNG THÔN
Trần Trọng Tuấn Trưởng phòng  
0919025111
trantrongtuandh@gmail.com
Nguyễn Thanh Bình P.Trưởng phòng  
0914222479
ntbinh@gmail.com
Lê Quang Phi Hùng P.Trưởng phòng 0905003789 phihungptnt@gmail.com
 
Nguyễn Thị Thùy Vân Chuyên viên 0977395991 thuyvanptnt@gmail.com
Lê Thị Oanh Chuyên viên  
0913445000
leoanh184@gmail.com
Nguyễn Đình Minh Hải Chuyên viên 0972141747 minhhai0405@gmail.com
Lê Thị Vân Chuyên viên 0915057367 levanqt81@gmail.com
 
PHÒNG KINH TẾ HỢP TÁC VÀ TRANG TRẠI
Trần Thị Hoa Lệ P.Trưởng phòng  
0935884246
tranhoale@gmail.com
Trần Tuấn Anh Chuyên viên
0915.639.329
 
tuananhk39@gmail.com
 
 
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết